Vi har egen verkstad/tvätt

 
Vi har en egen fastighet i Ryssby med kontor, verkstad, tvätthallar samt uppställningsplats inomhus för alla fordon.
 

verkstad finns i våra lokaler 

I fastigheten finns även verkstad samt smörjhall: Verkstaden är utrustad med en smörjgrop samt liftar. En delen av reparationerna görs här.
 

Egna tvätthallar på plats

Vi har tvätthall där vi har en borsttvätt som gör rent fordonen utvändigt samt övrig städutrustning.