Viktigt att veta


Anmälan och betalning 

Anmälningsavgiften är 300:- (räknas av vid slutbetalningen) på resor som omfattar mer än en dag. Anmälan är bindande för Ryssbybygdens Buss först när anmälningsavgiften erlagts på bankgiro 453-8898. Postens resp. bankens kvitto gäller som vårt. Bokningsbekräftelse med information om anmälningsavgift och slutbetalning utsändes efter anmälan. Inbetalningen av anmälningsavgiften skall ske utan anmodan senast två veckor efter beställning. Slutbetalning av resan sker utan anmodan, senast 14 dagar före avresan. Resan är från resebyråns sida ej bindande förrän slutlikvid är erlagd.

Avbeställning 

Sker avbeställning tidigare än 28 dagar före avresa återbetalas anmälningsavgiften med avdrag på 200:-/bokning för expeditionskostnader. Vid avbeställning 28-14 dagar före avresa erläggs hela anmälningsavgiften. Efter 14 dagar men tidigare än 24 timmar före avresa är kostnaden 50 % av resans pris. Sker avbeställning senare än 24 timmar före avresa eller sker ingen avbeställning och resenären inte infinner sig på angiven plats och tid, äger arrangören rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för resan.

Frivilligt avbeställningsskydd 

Vill resenären gardera sig för eventuell akut sjukdom som drabbar resenären själv, hans maka/sambo, barn eller föräldrar kan han/hon i samband med anmälningsavgiften erläggs inbetala 150:-. Kan resenären inte medfölja på resan återbetalas hela den inbetalda summan med undantag av expeditionsavgifter och premien för avbeställningsskyddet. Läkarintyg fordras och läkarundersökning skall ske senast avresedagen.  

Reseförsäkring 

Resenären ombesörjer själv det skydd som han/hon anser erforderligt såsom rese-, olycksfalls-, ansvars-, och resgodsförsäkring.

Pass 

För resor utanför Sverige fordras pass. Glöm inte att i god tid kontrollera sista giltighetsdagen. OBS! Passet skall förvaras lättåtkomligt i handbagaget.

Utflykter 

Utflykterna bokas och betalas ombord på bussen i svenska kronor om inget annatanges. Tyvärr finns det ingen möjlighet att betala med kort än så länge hos oss på Ryssbybygdens Buss.

Biljett 

Efter beställd resa erhålles biljett/resebevis. Kontrollera noga så att allt stämmer.

Resegaranti 

Resegaranti är ställd hos Kommerskollegium enligt lag.

Hotell 

Då det gäller enkelrum kan standarden ibland, trots tillägget, vara något lägre än på övriga rum. I mån av tillgång kan enkelrum anskaffas. I de flesta fall ligger våra hotell centralt, men ibland kan det vara en bit till centrum. Ingen garanti lämnas att alla rum ser likadana ut, har balkong eller en specifik utsikt.

Inställd resa 

Ryssbybygdens Buss förbehåller sig rätten till att ställa in resa med för få deltagare. Vi behöver 25 resenärer för att kunna genomföra våra resor. Resenären får besked senast 7 dagar innan avresa. Hela resans totala pris återbetalas.

Önskemål 

Självklart tar vi emot önskemål från våra resenärer. Vi och reseledaren kommer att i möjligaste mån genomföra dem.

Plats i bussen 

Vid bokning anges önskemål om var man vill sitta. Vi placerar sedan resenärerna efterhand som bokning sker. Inga garantier lämnas på att få önskad plats. Utsikten är lika god var man än sitter i bussen.

Anslutning 

Anslutning sker från flera orter. När resan bokas kommer vi överens om närmaste anslutningsort. Samling sker sedan i Malmö. 

Bagage 

På grund av bussens begränsade maxlast får endast 30 kg per person tas med i bussen. Du ansvarar som resenär alltid för dina tillhörigheter liksom transport av ditt bagage från bussen till hotellrummet och tillbaka. Namna alltid Din väska. Du ska alltid se till så att Din väska kommer in i bussen. Kontrollera noga så att Du inte glömmer något. Det kan vara svårt att få tillbaka kvarglömda effekter. Om Du trots allt skulle glömma något hjälper vi till att efterforska till självkostnadspris. När vi stannar för shopping och Du handlar t ex öl, märker vi alla kartonger och påsar med Ditt namn. Vid eventuell kontroll i tullen ansvarar varje resenär för sitt bagage.

Raster 

Vi stannar för lunch- och kaffepauser. Om inget annat anges betalar var och en för sig. Den finns oftast även fika vid bussen och detta betalas med svenska kronor.

Trivsel ombord 

För att alla ska trivas ombord gäller det att man som resenär följer de regler som reseledaren talar om och att man visar hänsyn till sina medresenärer. Vi brukar alltid ha en mysig, uppsluppen och trevlig stämning ombord. Vi ser gärna att man är sparsam med alkoholintag under vistelsen i bussen med hänsyn till medresenärerna. Våra erfarna chaufförer kör oss tryggt och lugnt och har alltid ett glatt och trevligt humör. På en del resor med lite längre transport sträckor visar vi videofilmer.

Låt oss få bjuda Dig på trevliga nöjen, kultur, natur och trivsam gemenskap. Vårt reseprogram är kanske inte så digert men vi väljer att satsa på hög kvalitet och komfort. Allt för att Du som resenär skall bli nöjd och välja att återkomma till oss en annan gång. Vi kan garantera att Du hamnar i trygga händer när Du reser med oss. Tveka inte utan ring och boka en semesterresa att minnas hos oss!